Kulturfangst

Bedriften eies av seks kulturprodusenter som alle ønsker å optimalisere måten man tilegner seg kunnskap på om kunders handlemønster og kjøpsatferd. Med dagens mange løsninger kan det være både tid- og ressurskrevende å sette seg inn i alle nødvendige analyseverktøy, og mengden data kan være overveldende. Vårt mål er å gjøre tallene enkle, oversiktlige og brukbare. Derfor har vi samlet alt du trenger på ett sted.

Vi skjønner at du helst vil bruke tiden din på det du elsker å gjøre. Ved hjelp av vårt dashboard trenger du ikke mer enn én logg-in og et øyekast før du har oversikt over dine viktigste tall. Vi samler all dataen du trenger fra Google Analytics, Facebook ads, Mailchimp og mer for å sørge for en sømløs opplevelse. Løsningen er helintegrert med sanntidsoppdateringer direkte i nettsiden din.

Et av våre viktigste mål er å skape trygge rammer og et fellesskap med andre likesinnede aktører. Vår visjon er å skape rom for kunnskap- og erfaringsdeling, og lære av hverandre. Fellesskapet skal gi deg en bedre forståelse av dine egne tall, og gi deg et aktuelt sammenligningsgrunnlag.